Коли ж мають бути вибори у Києві?

08.02.2013  12:56 __ Світлана Кустова

Зазначена стаття була спровокована кількома факторами. Насамперед, це пов’язано із актуальністю теми. З іншого боку я ставила за мету дати юридичну відповідь на дещо спекулятивні дискусії навколо дати проведення виборів Київської міської ради та Київського міського голови.

Залишаючи поза скобками політичні аспекти, зупинюсь виключно на юридичних питаннях.

Загальні засади формування органів місцевого самоврядування визначаються Конституцією та законами, а саме: законом "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", законом "Про місцеве самоврядування", законом "Про столицю України – місто-герой Київ" тощо.

Відповідно до положень Конституції, вся повнота і верховенство влади в Україні належить народу, здійснювати яку він може як безпосередньо – через вибори і референдум, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5, стаття 69); органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради (частина четверта статті 140); в Україні гарантується місцеве самоврядування (стаття 7).

Конституція, забезпечуючи можливість здійснення влади народом, закріпила право громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (частина перша статті 38).

Положеннями статті 141 Конституції встановлено п’ятирічний строк, на який обираються депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад. Цим строком означена і періодичність проведення виборів до органів місцевого самоврядування.

Відповідно до положень частини 2 статті 14 закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, вибори сільського, селищного, міського голови проводяться у зв'язку із закінченням визначеного Конституцією строку повноважень депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів.

Згідно із положеннями статті 45 закону "Про місцеве самоврядування", строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах визначається Конституцією.

З урахуванням наведеного вище, вважаю, що при визначенні дати проведення виборів Київської міської ради та Київського міського голови, важливим є не вид місцевих виборів, який більше впливає на правові підстави їх призначення та процедуру їх проведення, а визначення того, чи сплинув встановлений чинним законодавством п’ятирічний термін повноважень Київської міської ради.

Постанова Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови" передбачала проведення виборів 25 травня 2008 року. 31травня 2008 року обрані депутати Київської міської ради були зареєстровані.

Стаття 4 закону "Про статус депутатів місцевих рад" передбачає, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання.

За таких умов, у травні 2013 року закінчується строк повноважень депутатів Київської міської ради.

Таким чином, вважаю, що у Верховної Ради України існують правові підстави для призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови у травні 2013 року.

В чинному законодавстві дійсно існують правові підстави обмеження права обирати та бути обраними.

Такі обмеження за статтею 19 закону "Про правовий режим воєнного стану", статтею 21 закону "Про правовий режим надзвичайного стану" полягають у тому, що проведення виборів до органів місцевого самоврядування у разі закінчення строку їхніх повноважень на період дії цих режимів забороняється, а раніше сформовані органи продовжують свою діяльність.

Тому за умови введення в Україні чи окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану Верховна Рада має право відмінити на цей час на відповідних територіях вже призначені нею чергові або позачергові вибори до органів місцевого самоврядування.

Сподіваюсь, що подібні підстави у наших законотворців не виникнуть, а Верховна Рада, демонструючи злагодженість позицій у справі служіння народу (іронія), виконає свій обов’язок та призначить чергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

В якості резюме, хотілося би звернути увагу на Рішення Конституційного суду у справі за конституційним поданням президента щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради" від 10 червня 2009 року № 1-24/2009.

У цьому рішенні Конституційний суд зазначив, що строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян.

Відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих прав громадян. 

 

Світлана Кустова, юрист 

powered by lun.ua